Trường THCS Tân Phước tổ chức Kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Trường THCS Tân Phước tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2018

TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỚC TỔ CHỨC KỈ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH VỀ LUẬT BẢO HỂM Y TẾ NĂM HỌC 2018-2019

Trường THCS Tân Phước tiếp đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 của UBND huyện Tân Hồng

Trường THCS Tân Phước sinh hoạt hội giảng môn Địa lí

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 6

Giáo viênthcstanphuoc 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Đại Số 7

Giáo viênthcstanphuoc 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay