TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỚC TIẾP ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài. Sáng ngày 10/11/2023. Trường Trung học cơ sở Tân Phước tiếp và làm việc với đoàn đánh giá ngoài của sở GDĐT Đồng Tháp.

z4867276722811_d3885624b7855a7bd3203a9670f763ba

Ông Trương Thanh Bình, Chuyên viên Sở GDĐT Đồng Tháp đọc quyết định

Sau khi nghe báo cáo quá trình tự đánh giá của nhà trường. Phát biểu của các lãnh đạo sở GDĐT, cấp huyện, cấp phòng. Nhà trường đã phân công các thành viên tiếp và làm việc với đoàn.

z4868906448249_bb47dd9b1919ac35d2fe447e89939919

Thành viên tiếp đoàn chia làm 08 nhóm làm việc với 5 tiêu chuẩn và 28 tiêu chí.

z4867276682580_2fecedb369941d9c49a6075845575351

Qua mộ buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương của hội đồng đánh giá Sở GDĐT Đồng Tháp nhà trường được đánh giá như sau:

Không đạt Đạt

Số lượng

Tỷ lệ % Số lượng

Tỷ lệ %

Mức 1

00/28 0,0% 28/28

100,0%

Mức 2

00/28 0,0% 28/28

100,0%

Mức 3

11/20 55,0% 03/20

15,0%

Mức 4 05/6 83,3% 01/6

16,7%

Kết luận: Trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục mức 2 và được công nhận đạt trường Chuẩn Quốc gia mức độ 1./.

Tác giả: Trương Thị Thu Trang

Nguồn: Trường Trung học cơ sở Tân Phước